Уақыт, дәуір туралы (О времени, эпохе)

Уақыт, дәуір туралы (О времени, эпохе)

Уақыт, дәуір туралы (О времени, эпохе)