Загадки на казахском языке (жұмбақ): учеба, знания (оқү, білім) — Казахские загадки...

Загадки на казахском языке (жұмбақ): учеба, знания (оқү, білім) — Казахские загадки — Казахский язык

4281
0


Загадки на казахском языке (жұмбақ): учеба, знания (оқү, білім)

загрузка…

Загадки (жұмбақ) на казахском языке про учебу, знания (оқү, білім)

Қабат-қабат қаптама.
Ақылың болса аттама.
/Кітап/.

Жаны жоқ болса да,
Ақылды адам ісін істейді.
/Кітап/.

Бір нәрсе білмегенді білгізеді,
Өзіңді тұрсаң қарап күлгізеді,
Жалғанда әңгімесі сондай қызық,
Жаныңды тыңдай берсең кіргізеді.
/Кітап/.

Бір су бар Шыршық деген қалқып аққан,
Бетінде бетегесі шығып жатқан.
Қарайсың міне соған тамашалап,
Сол судың кете алмайды дәмін татқан.
/Кітап/.

Сандығым бар өзгеше,
Қолыма алып жүремін.
Ішін ашып ақтарып,
Өмір сырын білемін.
/Кітап/.

Ұзын-ұзын ұсқауын,
Ұзынына кім жетер?
Шұбар ала күйкентай,
Шұбарына кім жетер?
/Кітап/.

Бір қобди дүние жүзін бағалаған,
Әсемдеп, талай адам қамалаған.
Қобдидың ашылмайтын кілті өзінде,
Ашылса табылар еді не қалаған.
/Білім, кітап/.

Жапанда бір нәрсе бар аузы жабық,
Ашылар мезгілінде баурын жазып.
Ішінде толып жатқан қазынасы бар,
Қорек қып пайданалар тамам халық.
/Кітап, оқу/.

Ұзын-ұзын,ұзын жол,
Ұшына жеткен бар ма екен?
Түбі терең қара су,
Түбіне жеткен бар ма екен?
Түбіне жетіп бұл судың
Қанып ішкен бар ма екен?
/Оқу/

Дүниеде бір дария беті қайтқан,
Бетінде бетегесі шығып жатқан.
Қараса сол құдыққа көз жетпейді,
Құр қалмас сол құдықтың дәмін татқан.
/Оқу,білім/

Сай бойында сары алтын.
/Білім/

Ауыр-ақ,бірақ түсер салмағы жоқ,
Артқанның арып кейін қалғаны жоқ.
Арқалап бірін қоймай көтергеннің
Аяғы ешуақытта талғаны жоқ.
/Білім/

Теңіздей түбі терең ,
Сүңгіген жетер әрең.
/Білім/

Бір басты,екі тілді бір мақұлық,
Жүреді айдалада ырғатылып,
Менсініп ешбір жанмен тілдеспейді,
Өзінің сөйлеспесе досты барып.
Жиһанда қанша ділмар болсаң-дағы
Тұрасың сөйлесе алмай болып ғарып,
Онымен тілдесе алсаң сөз шығарып,
Кісіге пайдасы көп, залалы жоқ,
Дос болсаң бар мұқтажың бітер анық.
/Қалам/.

Қаралаяқ ат міндім қаздаңдатып,
Су ішпесе жүрмейді қырсау тартып,
Бір аяғын шалшыққа малып алып,
Тар көшеге салдым табандатып.
/Қалам/.

Жаны жоқ қаршыға қолға қонар,
Жем алып қиын жерден аузы толар,
Мен өзім қаршығамнан баһра алдым,
Шешуі осы сөздің қиын болар.
/Қалам/.

Ат міндім қарала аяқ қаздақтатып,
Жүргенде жол салады табандатып.
/Қалам/.

Астында төсегі бар салған тағы,
Адамша сөз сөйлейді тілі жоқ, жағы,
Теңізден салған жолы сайрап жатыр,
Мүдірмей ойлап тапшы мұны-дағы.
/Қалам/.

Бір ат бар бесеу ара,өзі жорға,
Саламын жорғалатып жолдан-жолға.
Найзамен қар үстіне суды құйып,
Ғажайып бір іс қылдым осы жолда.
/Қалам/.

Қара-дүр қасы,
Жарық-дүр басы,
Тұқаң-тұқаң еткенде,
Келеді көздің жасы.
/Дәуіт,қаламсап/.

Атыңнан айналайын Әбдіхалық,
Дымдыға дымсыз кірер басы жарық.
/Дәуіт,қаламсап/.

Жаны жоқ, бірақ ізі бар,
Жетектеп өзің жүресің.
Сол ізді қайта зерттеп кеп,
Көп нәрсені білесің.
/Қалам,жазу/.

Бір бөлек көріп жүрмін жайма базар,
Өн бойы бір азамат қағаз жазар.
Қасында құдығы бар тастан соққан,
Суарып қолда сайман пайдаланар.
/Дәуіт/.

Жапанда бір құдық бар суы тәтті,
Қшінде бір бәйтерек бек айбатты.
Жаралған десең болар, қандай шебер,
Адамзат не бол десе,сол болыпты.
/Қалам,дәуіт/.

Бір нәрсе құмырсқа бел,сүйрік тұмсық,
Екі бүйірі шығыңқы, көзі қисық.
Жансызда жалықпайтын соны көрдім,
Жорғалап қызмет етер құстай ұшып.
/Қаламұш/.

Секіріп жүріп сырғиды,
Тетігі бірақ адамда,
Ақылмен, бимен жылжиды.
/Қаламұш/.

Екі басты айдаһар,
Қара суды ішеді,
Қайта құсып ақ жерге,
Өрнектері түседі,
Онсыз жаңа іс болмас,
Адамның қылар ісі еді.
/Қаламсап/.

Бір жорға бар шабысты,
Ақ қағазға жабысты.
Жорғаласа тайпалап,
Келтірер көп табысты.
/Қарындаш/.

Бір нәрсе ала шұбар,қара тұмсық,
Қарасаң басқан ізі қисық-қисық.
Өзі жансыз, жандының күшіменен
Борайды ат үстінде желдей есіп.
/Қарындаш/.

Өзгені бақытты етем деп,
Өзі қажалып кетеді.
/Қарындаш/.

Тамға таяқ сүйедім,
Отыз екі сыр-сырлап.
/Сауыт қалам/.

Бір құс бар екі тілді сайрап тұрған,
Үстінде мәуесі бар жайнап тұрған.
Ішетін суы да көп, ішу де көп,
Құдығы тасбұлақтан қайнап тұрған.
/Қалам,сия/.

Бір құс бар дарияда тұмсығы ұзын,
Жаны жоқ жанды малдан жүрер бұрын.
Бұл жұмбақ талай жерде айтылып жүр,
Еш адам шеше алмайды бұдан бұрын.
/Қалам/.

Үшкір ғана бір нәрсе айыр басты,
Құдықтан көзге сулап төкті жасты.
Кеппейтін мәңгі бақи жастың ізі,
Дүниенің бәріменен араласты.
/Қалам/.

Үш адам мініп алып жалғыз жорға,
Үшеуі тәуекел деп түсті жолға.
Ізінен жорғасының тәлім қалып,
Кетіпті жаппай тарап қолдан-қолға.
/Қарындаш/.

Бір ыдыс әркімдерге болған аян,
Бір жерде сабыр етіп, қылмас баян.
Әркімнің қолында жүр оның суы,
Ол судан ақыл табар барлық адам.
/Сия/.

Дүниеде бір құдық бар қайнап жатқан,
Ішінен су шығады мың сан батпан,
Сол құдық сондай-ақ көп болса-дағы,
Бетіне бетегесі шығып жатқан.
/Сия/.

Ағартуға жоқ,
Қарайтуға әйдік-ақ.
/Сия/.

Бір құс бар бұлбұл деген ұзын мұрын,
Сөйлесе келтіреді сөздің нұрын,
Үстіне көкше мұздың жорғалаған,
Құс жоқта сөйлейтұғын одан бұрын.
/Қағаз/.

Ата тегі ағаштан болды,
Ақылын тауып, әсем жанды.
Теңіз беті шимайланды,
Бірақ ойым симай қалды.
/Қағаз, дәптер/.

Бір жанды бір жансызға мінгеседі,
Жүгіріп әр жерлерден із кеседі,
Тоқтамай жолдан жолды іздеп жүріп,
Ойлаған бір орынға кездеседі.
/Қағаз, жазу/.

Ақ тақырда қара дән,
Қолмен сеуіп, сөзбен көр.
/Жазу/.

Ақ тақырда қара тұқым себілген,
О тұқымнан білім дәні егілген.
/Жазу/.

Ақ жерде қара тары,
Кім шашса сол орады.
/Жазу/.

Бір нәрсе бетінде жоқ ой менен қыр,
Өзінің кіндігінен айналып жүр.
Өзіне назар салып қарасаңыз,
Келбеті жер жүзінің көрініп тұр.
/Глобус/.

Жер көрдім қаласы бар,
Үйлері жоқ мекендейтін.
Көп көрдім, өзен көрдім,
Сулары жоқ тереңдейтін.
/Карта/.

Бір сирағы біз,
Бір сирағы салады із.
/Циркуль/.

Болғанда айналасы, түсі қара,
Ілулі көпшілікке тұрған жаңа.
Бірде бар, бірде жоқ боп құбылып тұр,
Ақылым жете алмай жүр буған жаңа.
/Карта, тақта/.

Болғанда айналасы, түсі қара,
Ілулі көпшілікке тұрған жаңа.
Бірде бар, бірде жоқ боп құбылып тұр,
Туа салып анадан соны қуған.
/29 әріп/.

Алыстан үйде отырып, алдым хабар,
Формалап әрбір жерді бояу жағар,
Айлықпен анда-санда барған деп,
Тоқтамастан тана тағар.
/Хат/.

Аяғы жоқ жүреді,
Аузы жоқ сөйлейді.
/Хат/.

Бір мақұлық бар тілі жоқ,
Сөйлегенде міні жоқ.
/Хат/.

Әкеміз Ормамбет хан, біз немере,

Ойласаң ойға түсер әрбір неме.
Адамға тілсіз, жайсыз сөйлеседі,
Қолы жоқ, аяғы жоқ ол немене?
/Хат/.

Келеді сапар тартып алуан жолдан,

Тамаша қызығы көп түспес қолдан.
Қызығын оқысаңыз тамашалап,
Қаласаң хабарласып барлық жайдан.
/Газет/.

Үйіне мәңгі қайтпайтын,

Қонақтар түнде келеді.
Іздесе адам таппайтын,
Жаңалық айтып беретін.
/Газет-журнал/.

Источник: жұмбақ загадки на казахском языке учеба знания оқү білім

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Категория: Казахские загадки | Добавил: admin (18.02.2012)
W

Просмотров: 50931
| Теги: жұмбақ, білім, кітап, знания, оқү, на казахском языке, загадки, учеба
| Рейтинг: 3.8/20

Похожие материалы

 • Самоучитель по казахскому языку. Экспресс-курс
 • Ертегі: Казахские сказки (сказки на казахском языке)
 • Мақал-мәтелдер (Пословицы на казахском языке) – Отан туралы (О Родине)
 • Загадки на казахском языке (жұмбақ): небо, солнце, луна, звезды (аспан, күн, ай, жұлдыз)
 • Загадки на казахском языке (жұмбақ): религия (дін)
 • Загадки на казахском языке (жұмбақ): посев, овощи, фрукты (егін, көкөніс, жеміс-жідектер)
 • Загадки на казахском языке (жұмбақ): животные (жануарлар)
 • Загадки на казахском языке (жұмбақ): деньги, счет, торговля (ақша, есеп, сауда)
 • Загадки на казахском языке (жұмбақ): земля, явления природы (жер, табиғат құбылыстары)
 • Загадки на казахском языке (жұмбақ): насекомые (жәндіктер)

Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ